1. Persoonlijke coaching
2. Groepscoaching

Ad 1: Persoonlijke coaching
In een traject voor persoonlijke coaching ga ik in op de klantvraag. Van daaruit stel ik een plan van aanpak op om met de coaching zo effectief mogelijk aan de slag te kunnen gaan.
Ik maak hierbij gebruik van de methodieken van NLP en transformationele coaching. Een traject bestaat in de basis uit een reeks van 6 gesprekken, voorafgegaan door een intake en afgesloten met een evaluatiegesprek.

Ad 2: Groepscoaching
Binnen een groep mensen die samenwerken kan een bepaalde groepscultuur heersen en die kan behoorlijk dwingend zijn als het gaat om de dageliijkse invulling van de werkzaamheden. Indien deze cultuur als belemmerend wordt ervaren kan ik daar met groepscoaching, en met behulp van bovengenoemde methodieken, een andere draai aan geven waardoor men met nieuwe inzichten en herwonnen kracht aan de dagelijkse uitdagingen kan beginnen.

 

Bel 050-5774199 of mail Erik Lotsy